Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 listopada 2016

Nowa droga Tworzymirki-Gaj

Zakończono przebudowę drogi Tworzymirki- Gaj. Mieszkańcy Tworzymirek oraz właściciele pól przyległych do drogi mogą korzystać z przebudowanej drogi.

W 2012 drogę gruntową utwardzono tłuczniem, a w bieżącym roku ułożono dywanik asfaltowy o długości ponad 1,3 km.

Inwestycja powstała przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego. Na początku roku Gmina Gostyń podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, udzielającą pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 102.500,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Tworzymirkach, gmina Gostyń. Pozostałą kwotę na wykonanie zadania, tj prawie 260.000,00 zł sfinansowała gmina.

Konsorcjum firm z Kościana, które złożyło najkorzystniejszą ofertę, zrealizowało inwestycję.

https://gostyn.pl/Nowa_droga_Tworzymirki-Gaj.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl