Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 maja 2020

Nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie uruchomiła nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska.

Na przeszkolenie może zostać powołana osoba, która spełnia następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie, zdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „A”), wykształcenie co najmniej gimnazjalne i nie była karana za przestępstwo umyślne.

Osoby, które chciałby odbyć służbę przygotowawczą muszą w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lesznie lub poprzez platformę ePUAP złożyć wniosek (formularz dostępny jest na stronie internetowej www.leszno.wku.wp.mil.pl lub w siedzibie WKU w Lesznie), świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia, książeczkę wojskową. Należy ze sobą zabrać także dowód osobisty.

Szczegóły dotyczące naboru na podstawowe przeszkolenie wojskowe można znaleźć na stronie www.leszno.wku.wp.mil.pl.

https://gostyn.pl/Nabor_na_podstawowe_przeszkolenie_wojskowe_41296.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl