Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 marca 2019

Nabór na kierownika Dziennego Domu „Senior+”

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu. Dokumenty można składać do poniedziałku 18 marca 2019 roku.

By zostać kierownikiem Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu trzeba posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy (w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej) i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz spełnić kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to między innymi: znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz niezbędnych przepisów prawnych w tym: ustawy o pomocy społecznej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, kreatywna, posiadająca umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu będzie należeć m.in.: kierowanie działalnością jednostki zgodnie z zadaniami statutowymi, reprezentowanie placówki na zewnątrz, nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pobytu uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu oraz pracy podległego personelu, zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Nabor_na_kierownika_Dziennego_Domu_Senior_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl