Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 grudnia 2022

NGO: przyznano kolejne dotacje na 2023 rok

Przyznano 36 dotacji na realizacje zadań publicznych, które w 2023 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. NGO otrzymały wsparcie w wysokości ponad 500 tys. zł, a to nie wszystkie dotacje, jakie, organizacjom pozarządowym na realizacje zadań w przyszłym roku już przyznał gostyński samorząd.

Złożone przez NGO oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

1.      Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Banku Żywności” – 24 000 zł.

 

2.      Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Stacji Socjalnej” – 21 000 zł.
 

3.      Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

·         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – „Halliwick, Bobath i Si” – 18 000 zł;

·         Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Aktywny Senior 2023 – edycja 3” – 3 500 zł;

·         Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez granic” – „Pasja - szansą na ciekawe życie” – 15 000 zł;

·         Stowarzyszenie BAZA – „Warsztaty kreowania marzeń” – 9 500 zł;

·         Gostyński Klub „AMAZONEK” – „Maraton po zdrowie” – 4 000 zł;

·         Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu – „Wsparcie społeczno-rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin” – 5 000 zł.

 

4.      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

·         Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – „Organizacja XVIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2023, Organizacja koncertu Kolęd oraz organizacja XIII Świętogórskich Zaduszek Jazzowych” – 37 000 zł;

·         Koło Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki – „Z nowymi umiejętnościami KULTURAlnie w przyszłość!” – 9 500 zł;

·         Fundacja MIEJSCE MOJE – XIV Gostyńska Gra Miejska - "Pół wieku temu - Gostyń 1973" – 14 500 zł;

·         Koło Gospodyń Wiejskich w Ziółkowie – „Wielopokoleniowa kultura lokalna w Ziółkowie!” – 2 000 zł;

·         Parafia p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu – „Farne spotkania z historią i muzyką” – 6 000 zł.

 

5.        Wspierania działalności harcerskiej - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin – „Siła i moc harcerstwa Gostyńskiego” – 16 000 zł.
 

6.        Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Pamiętamy o przeszłości” – 4 631,60 zł;
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Gostyniu – „Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić” – 2 233,60 zł.
 

7.      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego:

·         Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń– „Prowadzenie działalności orkiestry dętej oraz formacji tanecznej (mażoretek)” – 79 000 zł;

Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „MUZYKA ŁĄCZY LUDZI - rozwój i doskonalenie umiejętności wokalnych członków zespołu MELODIA” – 6 000 zł.
 

8.      Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów:

·         Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Gostyń – „Organizacja spotkań integracyjnych” – 6 000 zł;

·         Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu – „Centrum Rozwoju Seniora poszerzenie działalności o sekcję turystyczną” -  3 000 zł;

·         Stowarzyszenie "Ja też pomagam" – „Żywioły Seniora - bo życie ma SMAK” – 5 500 zł;

·         Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Senior z inicjatywą 2023” – 3 500 zł.

 

9.      Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

·         Klub Sportowy "Start" w Gostyniu - „Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział członków klubu w zawodach sportowych” – 24 000 zł;

·         Uczniowski Klub Sportowy „KANIASIATKA” – „Turnieje siatkarskie mieszkańców gminy Gostyń” – 5 000 zł;

·         Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – „Szkolenie dla dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej” – 4 000 zł;

·         Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu – „Zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2023” – 6 000 zł;

·         Stowarzyszenie GCB Gostyń – „Aktywne spędzanie wolnego czasu młodzieży oraz dorosłych z Gminy Gostyń” – 3 000 zł;

·         Kolarski Kub Sportowy "Gostyń" – „Puchar Polski w kolarstwie szosowym, eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży” – 20 500 zł;

·         Stowarzyszenie Akademia Sportu "Młode Orły" – "ZASZCZEP W SOBIE POTRZEBĘ RUCHU" - OGÓLNODOSTĘPNY PROGRAM ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH DLA DZIECI – 5 000,00 zł;

·         Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Organizacja wydarzeń sportowych - Sobota bokserska 4 o puchar Burmistrza Gostynia oraz Sobota bokserska 5 o puchar Burmistrza Gostynia” – 12 500 zł;

·         Stowarzyszenie Gostyński Futsal – „Turnieje futsalowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 5 000 zł;

·         UKS Biskupianka Stara Krobia – „XIX Masowy Bieg Gostyński - Gostyński Bieg Niepodległości” – 5 000 zł;

·         Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS – „Nasza dycha - IX atestowany bieg na 10 km ulicami Gostynia” – 5 000 zł.

 

10.     Organizacji półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym - Stowarzyszenie BAZA - „Ferie zimowe z BAZĄ” – 16 000 zł.
 

11.     Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń - Stowarzyszenie BAZA - „Świetlica Baza” 90 000 zł.
 

12.   Udzielania schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń - Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - „Pomagamy 2023” – 14 000 zł.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_kolejne_dotacje_na_2023_rok.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl