Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 czerwca 2022

NGO: przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małych grantów”. Wsparcie otrzymało:

  1. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń na zadanie pn. „«Ochryda 2022» Udział Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń i Mażoretek Big Bang Gostyń na Kostoski International Festival w Ochrydzie (Macedonia Północna)” w wysokości 7 500 zł;
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gostyniu na zadanie pn. „Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Gostyń” w wysokości 3 200 zł;
  3. Uczniowski Klub Sportowy KANIASIATKA na zadanie pn. „Wyjazd na finał Mistrzostw Polski w Minisiatkówce Dziewcząt Czwórek” w wysokości 1 500 zł.

Zadania zostaną zrealizowane z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_42986.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl