Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 września 2023

NGO: przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”.

Wsparcie gminy Gostyń otrzymało Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” na realizację zadania publicznego „Organizacja zawodów sportowych Taekwondo Olimpijskiego” w wysokości: 7 500 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_43823.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl