Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 lipca 2022

NGO: przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Klub Sportowy „Sporty Walki Gostyń” z siedzibą w Gostyniu.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Sporty Walki Gostyń” z siedzibą w Gostyniu otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd Marianny Gorzelannej na Mistrzostwa Europy”.

Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_43046.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl