Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 stycznia 2022

NGO: przyznano dotacje organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Koncert kolęd «Kapela Ciupaga»”.

Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_42583.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl