Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 maja 2019

NGO: przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły”.

Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły” od gostyńskiego samorządu otrzymało wsparcie w wysokości 10.000 zł. Dzięki dotacji zrealizowane zostanie zadanie publiczne „Olimpiada Przedszkolaka”.

Dofinansowanie przyznano w ramach działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_40385.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl