Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 września 2018

NGO: przyznano dotacje organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego Stowarzyszeniu „Dom Europejski”. Oferta wpłynęła w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”.

Stowarzyszenie „Dom Europejski” otrzyma wsparcie samorządu gminy Gostyń w wysokości 7000 zł na realizację projektu pt. „Włoskie akcenty w architekturze Wielkopolski” w ramach działań na rzecz integracji europejskiej.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_39726.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl