Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 maja 2021

NGO: przyznano dotację

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie DZIECKO.

Stowarzyszenie DZIECKO otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Budowanie aktywnych społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego”.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach edukacji z zakresu działalności merytorycznej organizacji pozarządowych i samorządowych.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje__42067.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl