Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 maja 2022

NGO: przyznano dotacje

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2022 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

-        Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Spółdzielni Socjalnej „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  lub osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,  w stopniu umiarkowanym albo orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022” w wysokości 367 700 zł,

-        Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 Spółdzielni Socjalnej „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu – Opieka wytchnieniowa- edycja 2022” w wysokości 172 800 zł.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, Burmistrz Gostynia przyznał również dotację z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej Stowarzyszeniu „DZIECKO” na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej” w wysokości 10 000 zł.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_42874.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl