Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 kwietnia 2019

NGO: przyznano dotacje

Przyznano kolejne dotacje na wykonanie zadań publicznych, które w 2019 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Dotacje trafią do 4 stowarzyszeń.

3 oferty wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert. Złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Noc Muzeów:

  • Gostyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „Jestem” na realizację zadania „Cztery Żywioły – Piąty Żywioł: kawa i herbata” w wysokości 2.400 zł,
  • Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu na realizację zadania „Żywiołowa ZETKA” w wysokości 1.600 zł,
  • Stowarzyszeniu „Historia Militaris” na realizację zadania „Gostyńska Noc z Żywiołami” w wysokości 2.000 zł.

Dofinansowanie na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małych grantów”, otrzymało Stowarzyszenie „Dom Europejski”, które wyda publikację „Zapisane karty przyjaźni”. Zadanie zrealizowane będzie w ramach działań na rzecz integracji europejskiej. Wsparcie gminy Gostyń wyniesie 3.000 zł.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_40332.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl