Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 grudnia 2015

NGO: przyznano dotację

Burmistrz Gostynia przyznał dotację w wysokości 50.000 zł Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „TRATWA” na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń pn. „Klub Dziecięco – Młodzieżowy TRATWA”.

Komisja Opiniująca dokonała oceny złożonej oferty i zarekomendowała przyznanie dotacji. Na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o finansowym wsparciu wykonania zadania.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_37109.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl