Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

5 września 2014

NGO: przyznano dotacje

Burmistrz Gostynia przyznał dotację w wysokości 4 150 zł Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Kosowianki” na realizację zadania „Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą i sportem”. Ofertę złożoną w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji pozytywnie zaopiniowała Komisja Opiniująca.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_37001.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl