Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 maja 2023

NGO: ogłoszono konkursy

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Termin składania ofert mija w piątek 2 czerwca 2023 roku o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań z zakresu:

1.Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

z gminy Gostyń - prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – 108 000,00 zł

2. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym – 35 000,00 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/NGO_ogloszono_konkursy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl