Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lipca 2018

NGO: Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dwie dotacje na realizacje zadań publicznych w trybach pozakonkursowych, w ramach tzw. „małych grantów. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nie Sami” i Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Krakowie.

Stowarzyszenie „Nie Sami” otrzymało wsparcie gminy Gostyń w wysokości 3.000 zł na przeprowadzenie projektu edukacyjnego „Szlakiem Czarnego Legionu”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach działań na rzecz integracji europejskiej. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł z zakresu turystyki i sportu. Zorganizowane zostanie zadanie „Wyruszam na spotkanie z pięknem”.

https://gostyn.pl/NGO_Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_39575.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl