Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2014

NGO: Przyznano dotację

Burmistrz Gostynia przyznał dotację w wysokości 4.000 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy “TIGER WIELKOPOLSKA” na realizację zadania „II Wielkopolskie Mikołajkowe Mistrzostwa Taekwondo”.
Ofertę złożoną w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji pozytywnie zaopiniowała Komisja Opiniująca.

https://gostyn.pl/NGO_Przyznano_dotacje_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl