Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 czerwca 2022

NGO – przyznano dotacje

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2022 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

·         Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń - Spółdzielnia Socjalna „Arka” – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu Gminy Gostyń” – 124 830 zł.

·         Organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym - Stowarzyszenie BAZA – „Wakacje z BAZĄ” – 30 000 zł.

·         Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Gostyń – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji:

  •   Stowarzyszenie Gostyński Futsal– „Wakacje z Futsalem” – 9 000 zł;
  •   Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Naszym nałogiem jest sport 2022” – 18 367,00 zł;
  •   Parafia p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu – „Odkryć artystycznego ducha Warmii i Mazur – letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży” – 10 000 zł.

https://gostyn.pl/NGO_-_przyznano_dotacje_43009.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl