Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 czerwca 2020

Ministerialne dofinansowanie dla „Parasolki zaufania”

Ponad 52 tys. zł ministerialnego dofinansowania otrzymała gmina Gostyń na realizację trzeciej edycji programu profilaktycznego. Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających podnieść świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach programu profilaktycznego „Parasolka zaufania” zorganizowane zostaną stacjonarne i wyjazdowe warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców, mediacje rodzinne, punkt konsultacyjno-doradczy dla dzieci i rodziców. Przedsięwzięcie zakłada również cykl działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także warsztaty dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2020.

https://gostyn.pl/Ministerialne_dofinansowanie_dla_Parasolki_zaufania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl