Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 grudnia 2022

Ministerialna dotacja dla DDS+

Gmina Gostyń otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Doposażenie „Dziennego Domu Senior+ w Gostyniu" w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów”.
To efekt udziału gminy Gostyń w konkursie ogłoszonym przez Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”.
Na realizację projektu gmina Gostyń otrzymała 19 200 zł.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Ministerialna_dotacja_dla_DDS_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl