Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 września 2022

Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje społeczne w Brzeziu

Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w czwartek 29 września 2022 r. w godzinach 12.00-15.00 w świetlicy wiejskiej w Brzeziu.

Konsultacje odbywają się w związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Budowa strategii będzie ukierunkowana na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, między innymi: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji projektów. W trakcie spotkań dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także wytyczone zostaną cele strategii, w tym wymierne cele końcowe, dotyczące rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

https://gostyn.pl/Lokalna_Strategia_Rozwoju_-_konsultacje_spoleczne_w_Brzeziu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl