Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 grudnia 2020

Laur Gostynia dla Barbary Cwojdzińskiej

Barbara Cwojdzińska - prezes zarządu Stowarzyszenia „Dom Europejski”, nauczycielka, wychowawczyni, tłumaczka - odebrała w czwartek 10 grudnia 2020 roku w ratuszu nagrodę twórczą „Laur Gostynia”, przyznaną przez Radę Miejską. Wręczenia dokonał Mirosław Żywicki, przewodniczący tego gremium, podczas skromnej uroczystości zorganizowanej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody zwróciła się grupa mieszkańców. Jak zaznaczono, Barbara Cwojdzińska jest inicjatorką wielu przedsięwzięć mających na celu promowanie naszego miasta oraz regionu za granicą. Efektem jej pracy i zaangażowania jest wieloletnia współpraca polsko-francuska. Swoistą kronikę tej współpracy stanowią też publikacje, których autorką bądź współautorką jest laureatka.
Radni podjęli stosowną uchwałę 28 maja 2020 r. Uroczystość wręczenia nagrody była przekładana, z powodu panującej pandemii. W ratuszowym spotkaniu, oprócz laureatki i przewodniczącego Rady, udział wzięli także: burmistrz Jerzy Kulak, zastępca burmistrza Grzegorz Skorupski, Andrzej Rogala, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady, oraz reprezentujący wnioskodawców Konrad Szafranek.
Laureatka przez wiele lat zabiegała o stworzenie dla młodzieży z naszego regionu warunków do nauki, porównywalnych z tymi, jakie mają uczniowie innych państw europejskich. Jej zasługi w obszarze walki ze stereotypami i budowaniu mostów przy jednoczesnym rozbudzaniu wzajemnej ciekawości i zrozumienia oraz poszanowania odmienności i tolerancji dwóch nacji na stałe związały nas Polaków, mieszkańców ziemi gostyńskiej, z naszymi przyjaciółmi Francuzami – powiedział Mirosław Żywicki. Zwracając się do laureatki, podziękował za działalność społeczną, regionalną, za zainicjowanie polsko-francuskiej wspólnej drogi, za zaangażowanie w promowanie naszego niewielkiego, ale dumnego miasta poza granicami kraju.

Barbara Cwojdzińska również dziękowała, w imieniu własnym i całego stowarzyszenia, którego pracami teraz kieruje – za dobrą współpracę z samorządem, co umożliwiło realizację wielu międzynarodowych pomysłów. Dodała, że budowanie wspólnej Europy polega przede wszystkim na budowaniu relacji między zwykłymi ludźmi. Tą ideą zawsze się kierowała angażując w działalność na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej.

https://gostyn.pl/Laur_Gostynia_2020_dl_B__Cwojdzinskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl