Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 września 2023

„Krok w dorosłość”

Od sierpnia do października 2023 roku odbywają się zajęcia dla młodzieży w ramach programu wsparcia pod nazwą „Krok w dorosłość”. Program ten ma na celu naukę dokonywania właściwych wyborów oraz komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczestnicy programu mają okazję do rozwijania swoich umiejętności społecznych poprzez interakcję z innymi ludźmi w bezpiecznym środowisku. Mogą ćwiczyć komunikację, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie i współpracę. W ramach realizacji programu odbywają się zajęcia stacjonarne oraz wyjazdowe dla grupy młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. Dodatkowo po każdym spotkaniu dyżur pełni psycholog i terapeuta rodzinny. Pomoc udzielana jest według potrzeb uczestników programu. Zadanie realizowane jest przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gostyniu.

https://gostyn.pl/Krok_w_doroslosc.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl