Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 września 2020

Koronawirus w PM 1 i PM5

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że w Przedszkolu Miejskim nr 1 i w Przedszkolu Miejskim nr 5 wśród pracowników zostały potwierdzone zakażenia koronawirusem.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu podejmie decyzje o dalszym funkcjonowaniu obu placówek. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął natychmiast niezbędne działania i pozostaje w ciągłym kontakcie z sanepidem. Gmina przekazała już pracownikom sanepidu listę dzieci wraz numerami kontaktowymi do rodziców. Dalszych informacji udzielać będzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu.

Jednocześnie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomenduje rodzicom pozostawienie dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu w domu od poniedziałku do czasu uspokojenia sytuacji w placówkach.

https://gostyn.pl/Koronawirus_w_PM_1_i_PM5.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl