Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2020

Koronawirus - informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zgłaszający prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązani są przesłać do Urzędu Skarbowego w Gostyniu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, preferowaną formą dostarczenia tego dokumentu do Urzędu Skarbowego jest jego elektroniczne wysłanie na adres: us.gostyn@mf.gov.pl W temacie wysyłki należy wskazać, że dokument przesyłany jest w związku z rejestracją działalności.

https://gostyn.pl/Koronawirus_-_informacja_dla_przedsiebiorcow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl