Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2022

Konsultacje w sprawie utworzenia Osiedla Tysiąclecia

1 września 2022 roku ruszyły konsultacje w sprawie utworzenia Osiedla Tysiąclecia w Gostyniu – jako jednostki pomocniczej gminy Gostyń. Na udzielenie odpowiedzi mieszkańcy mają czas do końca miesiąca.

O przeprowadzeniu konsultacji radni postanowili na czerwcowej sesji. W uchwale określili ich tryb i zasady. Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawie utworzenia osiedla oraz zebranie uwag i wniosków do projektu uchwały, która zawiera także proponowaną treść statutu osiedla (dokumenty te dostępne są tutaj).

Konsultacje polegają na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania. Ponadto można podzielić się opiniami i uwagami. Należy to zrobić poprzez wypełnienie „Karty konsultacyjnej”, która w wersji elektronicznej dostępna jest poniżej (w formatach DOC oraz PDF), a w wersji papierowej można ją otrzymać w ratuszu w pokoju nr 10 (I piętro – kancelaria). Kto wypełni Kartę w wersji elektronicznej, powinien przesłać plik e-mailem na adres um@gostyn.pl, wpisując jako tytuł wiadomości: „Konsultacje w sprawie utworzenia Osiedla Tysiąclecia”. Papierową wersję Karty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub dostarczyć do ratusza do kancelarii.

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które będzie opublikowane na stronie www.gostyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w konsultacjach, można kontaktować się z Biurem Rady Miejskiej (ratusz, parter, pokój nr 5, tel. 65575219).

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Konsultacje_w_sprawie_utworzenia_Osiedla_Tysiaclecia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl