Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 grudnia 2019

Konkursy ofert dla NGO

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020. Termin składania ofert mija w piątek 10 stycznia 2020 roku o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań z zakresu:

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń – 16.000 zł,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń – 67.000 zł,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń – 14.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_NGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl