Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 czerwca 2021

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy na stanowiska dyrektorów. Poszukiwany jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu. Oferty można składać do piątku 18 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (Rynek 2).

Poszukiwane są osoby z wyższym wykształceniem, przynajmniej 5-letnim stażem pracy, posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej, życiorys, w przypadku nauczyciela akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, dyplom potwierdzający ukończenie studiów, dokumenty potwierdzające staż pracy, ocenę pracy, zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie w Gostyniu” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu”.

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć można znaleźć tutaj –Szkoła Podstawowa w Kunowie, Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu.

https://gostyn.pl/Konkursy_na_stanowiska_dyrektorow_42083.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl