Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 listopada 2022

Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do 9 grudnia 2022 roku.

Ogłoszony przez Burmistrza Gostynia konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

-        świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń,

-        świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami można znaleźć tutaj.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Karol Jasiak – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu oraz Honorata Grzemska – zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, tel. 65 300 22 40.

https://gostyn.pl/Konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_z_zakresu_pomocy_spolecznej_43275.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl