Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 stycznia 2019

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej. Termin składania ofert minie w poniedziałek 4 lutego 2019 roku o godzinie 15.30.
Na realizację zadań, których dotyczy konkurs, przewidziano w budżecie 11 tysięcy złotych. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć w ogłoszeniu – jest ono dostępne tutaj.

https://gostyn.pl/Konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_40083.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl