Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Konferencja "Razem przeciw przemocy"

Miejscowość: Gostyń
Miejsce: Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"
Data rozpoczęcia: 2019-05-17 10.40
Data zakończenia: 2019-05-17 13.15

Organizatorzy konferencji „Razem przeciw przemocy” zapraszają pracowników pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone działaniom i problemom związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się w piątek 17 maja 2019 roku w sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK”. Początek o godz. 10.40.

Program konferencji:

  • 10.40 - rejestracja uczestników,
  • 11.00 - powitanie,
  • 11.05 - "Prawna problematyka ochrony praw dzieci przed przemocą wobec aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych" — mec. Grzegorz Wrona, dr nauk prawnych, adwokat, konsultant Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie,
  • 11.50 - "Schemat procedury „Niebieskie karty” – jako narzędzie pomocy rodzinie uwikłanej w zjawisko przemocy w rodzinie" – Karol Jasiak, kierownik MGOPS w Gostyniu, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta TSR, mediator, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART, realizator programów dla osób stosujących przemoc,
  • 12.20 - "Cztery sytuacje odbioru dzieci – rekomendacje" – Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, specjalista pomocy psychologicznej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pracy z osobami uwikłanymi w zjawisko przemocy,  terapeuta TSR, mediator, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART, realizator programów dla osób stosujących przemoc,
  • 13.00 - "Realizacja programów profilaktycznych „Parasolka zaufania” w Gminie Gostyń" – Magdalena Rajewska, pełnomocnik burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  • 13.15 – zakończenie i poczęstunek dla uczestników konferencji.

Aby dokonać zgłoszenia  do wtorku 14 maja do godziny 11.00 na adres e-mail: pcpr@gostyn.pl należy przesłać imię, nazwisko oraz instytucję lub organizację jaką osoba zainteresowana udziałem w konferencji reprezentuje.

Organizatorami są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, Urząd Miejski w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”.

https://gostyn.pl/Konferencja_Razem_przeciw_przemocy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl