Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lutego 2024

Kolejne konsultacje PPK w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na stacjonarne, indywidualne i bezpłatne konsultacje z tematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Odbędą się one we wtorek 13 lutego 2024 roku, a szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzenia pracowniczego.

Konsultacje skierowane są do pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą i dotyczyć mogą m.in.: 

  • Pracowniczych Planów Kapitałowych - podstawowe informacje,
  • zasad korzystania ze środków zgromadzonych w PPK,
  • podmiotów zatrudniających i ich obowiązków,
  • wyboru instytucji finansowej,
  • ogólnych informacji.

Ekspert odpowie na pytania i wątpliwości, zarówno w zakresie spraw kadrowo-płacowych, jak i zagadnień istotnych z punktu widzenia pracownika. Pomoże w kwestiach technicznych związanych z wprowadzaniem PPK w przedsiębiorstwie. Aby skorzystać z indywidualnych konsultacji PPK należy wypełnić ten formularz. Następnie organizator skontaktuje się z Państwem i potwierdzi termin oraz godzinę konsultacji.

Doradcą będzie Mateusz Kozłowski - absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany szkoleniowiec - absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Ukończył studia podyplomowe z zakresu IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w departamentach sprzedaży i obsługi klienta instytucji finansowych. Zarządzał, wdrażał i szkolił pracowników na różnych szczeblach administracyjnych. Przez ostatnie 6 lat specjalizował się w działach finansowania przedsiębiorstw. Właściciel firmy szkoleniowej, trener z zakresu zarządzania, sprzedaży i rozwoju osobistego. Ze swoim bogatym doświadczeniem pracował na terenowych, wydziałowych i korporacyjnych stanowiskach związanych z obsługą klienta oraz uczestniczył w inicjatywach usługowo-sprzedażowych na dużą skalę. Zainteresowania: prognozowanie społeczno-gospodarcze, informatyka ogólna i ekonomiczna, aplikacje internetowe i mobilne, statystyka i porównania międzynarodowe, rozwój osobisty, zdrowy styl życia, zastosowanie Internetu w życiu codziennym i zarządzaniu.

https://gostyn.pl/Kolejne_konsultacje_PPK_w_Stowarzyszeniu_44142.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl