Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lipca 2018

Kolejne dofinansowanie dla Gostynia

66.000 złotych ministerialnego dofinansowania otrzymała gmina Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Gostyński patrol bezpieczeństwa”. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

W ramach programu zrealizowane zostaną m.in. zajęcia profilaktyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dotyczących zażywania narkotyków i alkoholu oraz stosowania przemocy rówieśniczej. Odbędą się także szkolenia dla służb pomocowych działających w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowane zostaną także zajęcia pozaszkolne dla dzieci.

Samorząd otrzymał wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” już po raz siódmy.

https://gostyn.pl/Kolejne_dofinansowanie_dla_Gostynia_Gostynski_patrol_bezpieczenstwa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl