Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 stycznia 2023

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. płacowych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu – w Wydziale Finansowym. Kandydaci mogą składać swoje aplikacje do piątku 20 stycznia 2023 roku.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku urzędniczym muszą spełnić wymogi wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.
Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. płacowych to znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o pracowniczych planach kapitałowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz posiadanie wykształcenia wyższego. Mile widziane będzie również udokumentowane przez kandydatów doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Poszukiwane są osoby komunikatywne, potrafiące działać w zespole, ale też samodzielnie, radzące sobie w sytuacjach kryzysowych.
Urząd Miejski oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „URZĄD MIEJSKI” – „PRACA”.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_43359.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl