Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 października 2021

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Aplikacje można składać do środy 3 listopada 2021 r.

Osoby zainteresowane pracą w Wydziale Inwestycji muszą spełnić wymogi wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to posiadanie wykształcenia kierunkowego: średniego drogowego lub średniego z zakresu budownictwa, albo też wykształcenia wyższego technicznego o kierunku budowlanym. Kandydaci powinni wykazać się również rocznym doświadczeniem w branży budowlanej oraz posiadać prawo jazdy kat. B. Wśród dodatkowych kryteriów brana będzie pod uwagę także znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Poszukiwana jest osoba kreatywna, komunikatywna, potrafiąca pracować w zespole oraz radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do obowiązków pracownika na stanowisku ds. inwestycji należeć będzie prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy dróg i ulic, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych na terenie gminy Gostyń.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_42382.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl