Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 października 2019

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze – komendanta Straży Miejskiej w Gostyniu. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 18 listopada 2019 roku o godz. 15.30.

Kandydat zgodnie z ustawą o strażach gminnych musi być obywatelem polskim, mieć ukończone 21 lat, legitymować się wykształceniem wyższym oraz co najmniej 5 letnim stażem pracy, posiadać nienaganną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Warunkiem koniecznym jest również brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Niezbędna jest także sprawność fizyczna i psychiczna pozwalająca na wykonywanie zadań na stanowisku pracy.

Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: przedstawienie koncepcji funkcjonowania straży miejskiej, posiadanie prawa jazdy kat. B, znajomość regulacji prawnych określonych w ogłoszeniu. Mile widziane będzie również doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, kreatywna, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych, charakteryzująca się wysoką kulturą osobistą, dobrą organizacją pracy oraz odpornością na stres.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Gostyniu należeć będzie nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz kierowanie pracami komendy.

Pełną treść ogłoszenia, szczegółowy opis stanowiska, a także wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_40854.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl