Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 maja 2019

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych. Termin składania ofert upływa w środę 12 czerwca 2019 roku.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie muszą spełnić przede wszystkim kryteria wymienione w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: posiadanie wykształcenia wyższego oraz co najmniej rocznego stażu pracy w administracji samorządowej. W toku naboru będzie brana pod uwagę również znajomość regulacji prawnych określonych w ogłoszeniu, pozwalająca na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku pracy. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, samodzielna, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi należeć będzie m.in.: przygotowanie treści ogłoszeń i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów w tym przygotowanie umów, przyjmowanie wniosków dotyczących udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym i osobom niepełnosprawnym m.in. poprzez Program „Przyjazny samorząd” i Kartę Dużej Rodziny.

Pełną treść ogłoszenia, opis stanowiska a także wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.biuletyn.gostyn.pl.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_40451.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl