Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2024

Jest nas mniej niż rok temu

Mniej mieszkańców Gostynia, ale przybywa osób mieszkających na terenach wiejskich. 195 mieszkańców ubyło w gminie Gostyń, ale w tym samym czasie przybyło 60 mieszkańców w podgostyńskich sołectwach.

1 stycznia 2023 roku w gminie Gostyń zameldowane było 27.140 osoby. 19.229 mieszkało w samym Gostyniu, a 7.911 na terenie wiejskich. Rok późnej, 1 stycznia 2024 roku mniej jest nas ogółem, bo 26.945 mieszkańców, ale 7.971 osób zameldowanych jest na terenach wiejskich.

Poza Gostyniem, zdecydowanie największą wioską jest Brzezie, które ma 1.224 mieszkańców. W ubiegłym roku było ich 63 mniej. Kolejną wioską jeśli porównywać ich liczebność jest Gola z 737 mieszkańcami (spadek o 7 mieszkańców) i Kunowo z 684 zameldowanymi osobami (wzrost o 22 osoby). Zdecydowanie najmniejsze w gminie Gostyń są Aleksandrowo (4 mieszkańców), Klony (5 mieszkańców) i Miranowo (5 mieszkańców).

https://gostyn.pl/Jest_nas_mniej_niz_rok_temu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl