Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 listopada 2022

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w Gostyniu:
·         przy ul. J. Słowackiego przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

·         przy ul. Nad Kanią przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl

https://gostyn.pl/Informacja_o_zamieszczeniu_wykazu_43283.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl