Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 listopada 2022

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych:
·        w Gostyniu przy ul. Nad Kanią,

·         w Gostyniu w ul. Dolnej,

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl.

https://gostyn.pl/Informacja_o_zamieszczeniu_wykazu_43252.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl