Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 grudnia 2020

Informacja o wykazie - Gostyń

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:

  • wynająć w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Górnej,
  • wydzierżawić w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej w Gostyniu w ul. Jana Bzdęgi,
  • dokonać zamiany nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 424/2 o powierzchni 0,0778 ha, stanowiącej własność Gminy Gostyń na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 425/1 o powierzchni 0,0778 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej. Powyższe działki położone są w Gostyniu przy ul. Nad Kanią.

Szczegółowe wykazy nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl

https://gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_-_Gostyn_41701.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl