Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lipca 2020

Informacja o wykazie - Gostyń

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:

- zbyć w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 197/49, nr 197/50, nr 197/51, położone w Gostyniu, stanowiące własność Gminy Gostyń,

- zbyć w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1220/2 o powierzchni 0,0093 ha (w udziale 17/54 części), położoną w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II, stanowiącą własność Gminy Gostyń,

- sprzedać na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 927/1 i nr 927/2 o łącznej powierzchni 0,3490 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Edmunda Bojanowskiego, stanowiącej własność Gminy Gostyń,

- sprzedać na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2503/9 o powierzchni 0,1343 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Gostyń,

- wynająć w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II.

Szczegółowe wykazy nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl.

https://gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_-_Gostyn_41377.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl