Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2020

Grant dla gminy na przeciwdziałanie COVID-19

Gmina Gostyń pozyskała ponad 140 tys. zł z programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dzięki pozyskanym pieniądzom samorząd kupi środki ochrony osobistej dla pracowników pomocy społecznej i sprzęt niezbędny w zwalczaniu koronawirusa.

W ramach grantu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Senior+ m.in. zakupią doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Samorząd kupi także sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 tj. oczyszczacze powietrza, bezdotykowe stacje i dozowniki do dezynfekcji rąk, lampy przepływowe bakteriobójcze, ozonatory i sprzęt myjąco-dezynfekujący.

 Grant dla gminy Gostyń

https://gostyn.pl/Grant_dla_gminy_na_przeciwdzialanie_COVID-19.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl