Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 kwietnia 2020

Instytucje okołobiznesowe pomagają

Jednym z elementów Gostyńskiego Pakietu Antykryzysowego jest szeroki pakiet działań pomocowych, które realizowane są przez lokalne samorządowe instytucje otoczenia biznesu – Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego udzielało pierwszych porad jeszcze przed uruchomieniem przez rząd pierwszej tzw. „tarczy antykryzysowej”. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, rozpoczął działalność telefoniczny punkt informacyjny (tel. 537007087). Przedsiębiorcy z gmin członkowskich uzyskują tu wskazówki, z jakich form pomocy mogą skorzystać, a także w jaki sposób zrobić to najsprawniej i nie popełnić przy tym błędu.

SWPPG opracowało standardy usług doradczych z zakresu form wsparcia, które wprowadzone zostały ustawą z 16 kwietnia br. (o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Ustawa ta liczy aż 79 stron, stąd też nic dziwnego, że wiele osób prosi o wskazówki, aby móc sięgnąć po pomoc szybko i skutecznie.

„Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez nas też webinaria” – relacjonuje Krzysztof Marzec, prezes zarządu SWPPG. – „Odbyły się dwa wirtualne spotkania, z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy. Interaktywnie wzięły w nich udział 54 osoby, a 62 kolejne obejrzały wideorelację w internecie”.

SWPPG wpiera lokalne firmy handlowo-usługowe w ramach akcji #NajlepszeOdSąsiada, uruchomionej na stronie internetowej gospodarka.gostyn.pl/Wirtualne_Targowisko oraz na profilu @najlepszeodsasiada na portalu społecznościowym Facebook. Można tam znaleźć informacje o lokalnych ofertach roślin ogrodowych i żywności, a także bazę miejscowych firm gastronomicznych świadczących obecnie usługi na wynos i z dostawą do domu.

Inną formą wsparcia lokalnych firm przez Stowarzyszenie jest bieżąca informacja o sytuacji w związku z koronawirusem udzielana pracownikom z Ukrainy (Іноземці в Гостині та околицях). Można je znaleźć na profilu @cudzoziemcyGostyn na portalu społecznościowym Facebook.

SWPPG pośredniczy również w udzielaniu pożyczek inwestycyjno–obrotowych na szczególnie preferencyjnych warunkach w związku ze stanem pandemii.

„Aktualnie kontynuujemy wszystkie podjęte wcześniej działania antykryzysowe” – informuje prezes Krzysztof Marzec. – „Ponadto w porozumieniu z kancelariami prawnymi mecenasów Przemysława Pawlickiego i Leszka Rozwory uruchamiamy usługę doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw, które znalazły się w kłopotach wskutek następstw pandemii. Odbywa się ono zdalnie, to znaczy: telefonicznie, mailowo, za pomocą komunikatorów, portali społecznościowych oraz telekonferencji.”

Równocześnie stowarzyszenie poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania kolejnych akcji wpierających lokalne firmy. O bieżących szkoleniach, telespotkaniach, akcjach pomocowych SWPPG informuje na bieżąco na stronie internetowej gospodarka.gostyn.pl oraz na Facebooku na profilu @gospodarkagostyn.

Działania wspierające zwłaszcza sektor małych i średnich przedsiębiorstw w tym trudnym okresie podejmuje także mająca swą siedzibę w Gostyniu spółka Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.

„Fundusz wdrożył bezpłatnie następujące rozwiązania dla przedsiębiorców z terenu naszych udziałowców: dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych, poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu, 100 milionów zł na poręczenia kredytów i pożyczek, 20 milionów zł na odnawialne linie poręczeń wadialnych” – informuje Aneta Karkosz, prezes zarządu SFPK. – „Fundusz aktywnie prowadzi rozmowy z instytucjami finansującymi, aby dotychczasowi klienci otrzymali odpowiednie rozwiązania w zakresie już istniejących finansowań”.

W oparciu o komunikaty Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych, wypracowana została szybka ścieżka ułatwiająca przedsiębiorcom zmianę warunków kredytów i pożyczek z jednoczesnym bezpłatnym aneksowaniem zabezpieczeń w formie poręczeń gostyńskiego Funduszu.

Aktualne informacje dotyczące działalności SFPK znaleźć można na stronie internetowej fundusz.gostyn.pl oraz na Facebooku na profilu @SFPK.GOSTYN.

https://gostyn.pl/Gostynskie_instytucje_otoczenia_biznesu_pomagaja_przedsiebiorcom.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl