Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 marca 2019

Gostyń przystąpił do akcji „Czerniakowe abecadło”

Gmina Gostyń nawiązała współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W ramach współpracy podczas lekcji wychowawczych w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w klasach III gimnazjalnych nauczyciele przeprowadzili zajęcia poświęcone czerniakowi oraz przedstawili zasady jego profilaktyki. Scenariusz lekcji został opracowany przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, którego celem działalności jest zwiększanie świadomości społecznej poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki. Radę Naukową Akademii tworzą wybitni specjaliści – chirurdzy onkologiczni, dermatolodzy, onkolodzy kliniczni oraz patomorfolodzy. Uczniowie poznali także zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE. Dzięki przeprowadzonym lekcjom uczniowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na filmach przygotowanych przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Filmy z numerami 1-5 omawiają poszczególne litery w zasadzie ABCDE czerniaka, natomiast film oznaczony jako numer 6 stanowi podsumowanie tej zasady. Filmy można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Gostyn_przystapil_do_akcji_Czerniakowe_abecadlo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl