Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 marca 2023

Gmina zainwestuje miliony w Strefie Gospodarczej

Po raz pierwszy gmina Gostyń będzie realizowała dużą inwestycję drogową w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Samorząd ogłosił właśnie przetarg na wybudowanie drogi w Strefie Gospodarczej w Czachorowie. Droga ta połączy się w Sikorzynie z drogą wojewódzką 434. Dzięki tej inwestycji powstanie alternatywny wyjazd ze strefy m.in. w kierunku Wrocławia. Na realizację tego zadania gmina pozyskała aż 10 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nowa droga będzie miała blisko 1,5 km długości i wybudowana zostanie z trylinki. W jej sąsiedztwie powstają także miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, chodnik oraz oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji wybudowane zostaną także: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i kanał technologiczny.

Przypomnijmy, że Strefa Gospodarcza powstała w 2002 roku w podgostyńskim Czachorowie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, docelowa powierzchnia strefy obejmować będzie ok. 90 hektarów. Blisko 40 ha objętych jest już działalnością gospodarczą. Samorząd gminy stwarza przedsiębiorcom warunki do inwestowania. Firmy prowadzące działalność w strefie mogą ubiegać się o pięcioletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości będących w ich posiadaniu i  służących do prowadzenia działalności produkcyjnej. Zwolnienie dotyczy nie tylko budynków i budowli, ale także gruntów. Gmina zadbała także o przygotowanie infrastruktury technicznej i wybudował w strefie m.in. drogę, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, oświetlenie uliczne i parkingi.

Strefa Gospodarcza w Czachorowie rok 2019
Strefa Gospodarcza w Czachorowie rok 2019
Strefa Gospodarcza w Czachorowie
Strefa Gospodarcza w Czachorowie

https://gostyn.pl/Gmina_zainwestuje_miliony_w_Strefie_Gospodarczej_w_Czachorowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl