Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 kwietnia 2019

Gmina Gostyń z dobrymi praktykami

8 kwietnia 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Magdalena Rajewska pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii z gostyńskiego magistratu zaprezentowała dobre praktyki stosowane przez gostyński samorząd związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Konferencja skierowana była do pracowników pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbyła się ona pod hasłem „Formy wsparcia osób uwikłanych w przemoc w rodzinie – jak skutecznie pomagać?”, a jej głównym celem była prezentacja działań specjalistów i wymiana doświadczeń.

Jednym z prelegentów podczas konferencji była Magdalena Rajewska, która przedstawiła realizację Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie 2018”, który realizowany jest w gminie Gostyń pod nazwą „Parasolka zaufania”. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów, w której również wzięła udział przedstawicielka naszej gminy.

https://gostyn.pl/Gmina_Gostyn_z_dobrymi_praktykami.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl