Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 kwietnia 2021

Gmina Gostyń wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd” 2021

Projekt pt. „Gostyński Bibliobus”, zgłoszony przez Gminę Gostyń na tegoroczną edycję konkursu „Innowacyjny Samorząd”, znalazł się w gronie wyróżnionych. Rozstrzygnięcie miało miejsce w czwartek 15 kwietnia 2021 roku. Z uwagi na pandemię, konkursowa gala odbyła się zdalnie.

Gostyński projekt został wykreowany i zrealizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu. Wyróżnienie przyznane zostało za uruchomienie pierwszego w Polsce nowoczesnego bibliobusu.

Kapituła konkursowa złożona z ekspertów oceniła blisko 400 projektów przyznając łącznie 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach. Do głównych kryteriów oceny należały: nowatorstwo w skali kraju oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań. Zwycięzcami tegorocznej, drugiej edycji zostali: Powiat Przysuski (w kategorii powiaty), Bieliny (gminy wiejskie), Międzychód (gminy miejsko-wiejskie), Dąbrowa Górnicza (gminy miejskie) i Lublin (duże miasta).

Konkurs „Innowacyjny Samorząd” zorganizował Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, a współzawodnictwu patronowali: Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, GovTech Polska w partnerstwie z PGNiG S.A.

https://gostyn.pl/Gmina_Gostyn_wyrozniona_w_konkursie_Innowacyjny_Samorzad_2021.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl