Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 stycznia 2019

„Fachowiec dla seniora”

21 seniorów w 2018 roku skorzystało z programu „Fachowiec dla seniora”, który polega na udzielaniu pomocy przez fachowca przy drobnych naprawach domowych. W bazie programu obecnie znajduje się 29 seniorów.

„Fachowiec dla seniora” to program, którego celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy usługowej przy drobnych naprawach domowych osobom po 65 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy i uprawnień.

Zgłoszenia od seniorów, do tej pory, dotyczyły m.in. wymiany niedziałających bezpieczników prądu, instalacji anteny satelitarnej, zawieszenia szafek, uszczelnienia okien oraz drzwi zewnętrznych, naprawy odpływu od zlewu, demontaż i montaż muszli klozetowej, naprawy lampy, pralki, zawiasów w drzwiach, pieca.

Osoby, które chcą skorzystać z programu muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i osiągać dochód nie przekraczający:

  • 1 osoba – 2.059,60 zł brutto,
  • 2 osoby – 3.088,80 zł brutto,
  • 3 osoby – 4.116,00 zł brutto.

Osoby, które spełniają kryteria i chciałyby korzystać z pomocy fachowca mogą zgłaszać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który opowiada za działanie projektu. Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 osobiście (ul. Wrocławska 250), pod numerem telefonu 65 572 39 11 lub drogą elektroniczną pawel.walkiewicz@mgopsgostyn.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która się zgłosiła. Wcześniejsze zgłoszenie się pozwoli skrócić czas oczekiwania na usunięcie usterki. Jeśli dany senior z programu będzie chciał skorzystać kolejny raz, wtedy wystarczy zgłosić potrzebę pomocy w MGOPS. Jeśli natomiast senior zgłosi się do ośrodka po raz pierwszy zgłaszając usterkę, musi liczyć się z wydłużeniem tego czasu, gdyż przed wizytą fachowca będzie musiał odwiedzić go pracownik socjalny. Seniorzy nie płacą za usługę, jedyne koszty jakie ponoszą to zakup materiału np. żarówki czy kranu.

https://gostyn.pl/Fachowiec_dla_seniora_40085.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl